Hoya obovata 6 inch hanging basket House plant Jungle Bloom Floret + Foliage
Hoya obovata 6 inch hanging basket House plant Jungle Bloom Floret + Foliage

Hoya obovata 6 inch hanging basket House plant

$64.00

Comes in a 6 inch hanging basket planter with dirt